Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:04, joi, 7 martie, 2013

Biserica din s. Olișcani, r. Șoldăneși, în strai de sărbătoare

După minuțioase lucrări de reparație, biserica cu hramul “Minunea Arhanghelului Mihail” din s. Olișcani, r. Șoldănești, a găzduit o fastuoasă slujbă praznicală oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și de un numeros sobor preoțesc din circumscripție, în timpul căreia a fost sfințit Prestolul sfântului locaș.

În continuare a urmat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Întâistătăor, în timpul căreia tânărul Gavriil Boboc a fost hirotonit de către Înalt Prea Sfinția Sa în treapta de diacon.

În continuare, soborul preoțesc și numeroșii credincioși au înconjurat biserica, citindu-se din înțelepciunea Evangheliei, după care a fost săvârșit un Te-Deum de mulțumire și laudă lui Dumnezeu.

Mai apoi, Vlădica Vladimir a vorbit enoriașilor, felicitându-i cu ocazia încheierii muncii binecuvântate de reparare a bisericii, îndemnându-i și în continuare cu același elan și bunăvoință să îndeplinească toată fapta cea bună și de folos sufletului.

La rândul său, părintele Radeon, parohul din localitate, a mulțumit Înalt Prea Sfinției Sale pentru deosebita cinste pe care a făcut-o creștinilor din Olișcani venind să împartă cu ei bucuria sărbătorii, asigurând Arhiereul de supunere fiască și de bună chivernisire a parohiei încredințate.

După serviciul divin toți cei prezenți au primit calendare bisericești, după care s-au reunit la o agapă frățească.