Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:12, miercuri, 20 iunie, 2012

Au fost înmânate Diplomele absolvenților Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Într-o atmosferă festivă, alături de conducerea ATOM, de dascăli, de rude și de apropiați, noua pleiadă de absolvenți ai Academiei Teologice a participat la un frumos serviciu divin oficiat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir şi slujitorii paraclisului „Sf. Trei Ierarhi”, care a precedat înmânarea Diplomelor de studii în cadrul Academiei.

Adresându-se către proaspeții absolvenți, Mitropolitul Vladimir, rector al Academiei Teologice din Moldova, a mulțumit tinerilor pentru sârguința de care au dat dovadă în perioada anilor de studii, dar şi pentru respectul pe care l-au manifestat față de profesorii ce s-au străduit să le semene în suflet grăuntele înțelepciunii Evangheliei şi dragostea pentru cele sfinte. În această ordine de ideii, Înalt Prea Sfinția Sa şi-a manifestat speranța că şi această promoție de absolvenți ai ATOM vor duce cu cinste mai departe bunul nume al instituției şi vor deveni slujitori vrednici ai altarului întru slava lui Dumnezeu şi mântuirea poporului binecredincios.

Arhiereul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare şi către corpul didactic în frunte cu prorectorul Academiei Teologice din Moldova, Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, subiniind dăruirea, profesionalismul şi înalta ţinută pedagogică a celor care ani la rând muncesc spre educaţia noilor generaţii de teologi.

La rândul lor, grupul de absolvenți a venit cu frumoase cuvinte de mulțumire către ÎPS Mitropolit Vladimir pentru grija permanentă ce o poartă pentru învăţăceii din cadrul ATOM, manifestându-şi recunoştinţa şi faţă de profesori pentru îndelunga lor răbdare şi perseverența de care au dat dovadă de-a lungul anilor de studii.

Discutând cu Serghei Cucereavâi, unul dintre proaspeții absolvenți ai ATOM, despre sentimentele pe care le încearcă la finalul studiilor şi despre planurile sale de viitor, acesta ne-a declarat următoarele: “Trăiesc acum momente deosebit de emoţionante deoarece închei un capitol şi încep altul. Anii pe care i-am petrecut studiind la Academia Teologică au fost ani plini de entuziasm, de speranțe, de realizări şi de descoperiri.

Datorită profesionalismului, dar mai ales răbdării și dragostei pedagogilor din cadrul Academiei, am reușit să acumulez un bagaj de cunoștințe teologice, care, odată valorificate, mă vor ajuta să slujesc Bisericii aşa cum am fost învățat – cu dragoste, cu smerenie şi cu dăruire de sine.

Mă închin în fața celor care au muncit ca astăzi să pot fi aici şi să mă pot bucura de acest deosebit moment, le mulțumesc din suflet pentru truda lor şi nădăjduiesc ca în cel mai scurt timp să-mi revăd dascălii, dar şi colegii la studiile de masterat, pentru a primi formarea teologică completă, pe care consider că trebuie să o aibă orice persoană care hotărăște să-și dedice viața slujirii lui Dumnezeu”.

Această scurtă mărturie reflectă, de fapt, părerea majorității covârșitoare a absolvenților Academiei de Teologie din Chișinău, ceea ce ne face să credem pe bună dreptate că în Republica Moldova se cristalizează o nouă clasă de teologi tineri și energici, care datorită cunoștințelor și entuziasmului lor sunt gata să facă față tuturor provocărilor contemporaneității.

Conform datelor oferite de doamna Rodica Slivca, director adjunct pentru învăţămînt al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă, promoţia 2012 numără 28 de absolvenţi ai Seminarului Teologic, 49 de absolvenţi ai Academiei Teologice şi 16 absolvenţi ai ciclului de Masterat.