Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:21, luni, 17 august, 2015

Atitudinea Mitropoliei Moldovei faţă de vandalizarea mormântului Protoiereului Mihail Ciakir

La începutul postului Adormirii Maicii Domnului suntem martorii unui act de profanare a mormântului părintelui Mihail Ciakir, un adevărat iluminator al Basarabiei şi un apostol al găgăuzilor. Acest vrednic slujitor şi luminător al credinţei drept-măritoare a activat începând cu sfârşitul sec. XIX şi a trecut la cele veşnice în perioada interbelică, fiind înhumat în cimitirul central din capitală.

Sute de credincioşi, dar şi oameni de cultură, anual se adună la mormântul părintelui pentru a-i aduce omagiu şi-i apreciază contribuţia sa cultural-spirituală la renaşterea acestui pământ creştinesc.

Acum câţiva ani a fost amenajat mormântul părintelui Mihail, iar în faţa acestuia a fost instalat un bust de bronz. Nu este primul caz când monumentele slujitorilor sunt profanate, iar furtul acestui bust denotă o tristă realitate că avem o parte a societăţii care este bolnavă duhovniceşte şi este capabilă de acte de fărădelege ieşite din comun.

Săptămânal parvin plângeri din partea slujitorilor şi credincioşilor că cimitirele, în special cele din urbe, sunt supuse vandalizărilor. Boschetari şi alte persoane dubioase hoinăresc prin aceste „dormitoare” de veci, tulburând liniştea şi săvârşind furturi de flori, piatră ş.a. elemente ce prezintă valoare.

În acest sens, îndemnăm parohiile să conlucreze mai eficient cu administraţiile publice locale în vederea asigurării pazei la cimitire, iar împreună cu instituţiile de învăţământ să se desfăşoare discuţii privind promovarea unei atitudini corespunzătoare faţă de morminte şi de cele sfinte.

Direcţia mitropolitană