Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:06, duminică, 28 septembrie, 2014

Arhipăstorul a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

Astăzi nenumăraţi credincioşi au trecut pragul Catedralei „Naşterea Domnului” din Chişinău pentru a participa la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitorpolit Vladimir şi clericii sfântului lăcaş.

În atmosfera festivă şi măreaţă a serviciului divin duminical, ierodiac. Nicolae (Valsuian)  s-a învrednicit de a fi hirotonit în treapta de ieromonah, iar monahul Pavel (Țaulian) a fost hirotonit drept ierodiacon  . Cu acest binecuvântat prilej, Vlădica Vladimir a urat slujitorilor slujitor să fie vrednici de chemarea lor şi să-şi ducă crucea încredinţată cu semerenie şi desăvârşită ascultare.

În continuarea slujbei, poporul unit în cuget şi gândire cu Întâistătătorul, au adus laudă Domnului pentru binefacerile cele cereşti şi pentru neţărmuita Sa îndurare. La final, binecredincioasa adunare a rostit „Tatăl nostru”, cu nădejde şi alinare duhovnicească.