Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 13 iulie, 2012

Arhimandritul Tobie (Boboc) la ceas aniversar

Cu ocazia zilei de naştere, ne îndreptăm cele mai luminoase gânduri şi urări de bine către părintele Arhimandrit Tobie (Boboc), stareţ al mănăstirii Zloţi.

Urându-i ani mulţi petrecuţi în deplină sănătate trupească şi sufletească, nădăjduim că şi în continuare părintele Tobie îşi va duce cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu dragoste creştinească şi deosebită preţuire,
un grup de confraţi slujitori