Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 14 decembrie, 2012

Arhimandritul Filaret (Cuzmin) celebrează ziua sfântului ocrotitor

Starețul Sfintei Mănăstiri Căpriana, Arhimandritul Filaret (Cuzmin) celebrează ziua sfântului ocrotitor.

Preacuvioase părinte Stareț, în ziua pomenirii Sfântului Filaret cel Milostiv, ocrotitorul ceresc al Preacuvioșiei Voastre, Vă aducem sincerele noastre felicitări alături de cele mai alese urări de bine, în speranața că și în continuare veți da dovadă de aceiași dăruire pentru credință și neam.

Fie ca Sfântul Filaret, prin mijlocirea sa în fața Bunului și Atotputernicului Dumnezeu, să Vă întărească și să Vă înțelepțească spre îndeplinirea dificilei dar bineplăcutei misiuni pe care o aveți față de Biserica Ortodoxă și poporul bine-credincios, așa cum ați făcut-o și până acum – cu deosebită dragoste și grijă pentru cele sfinte.

Cu arhierești binecuvântări și dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE