Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 11 februarie, 2013

Arhimandritul AUGUSTIN (Zaboroşciuc), nevoitor al mănăstirii Curchi, la 35 ani de viaţă pământească

Augustin-Zaborosciuc-234x300

Precuvioase părinte Arhimandrit,

Cu ocazia celei de a 35-a aniversări din ziua naşterii, vă adresăm sincerele şi coridalele noastre felicitări, rugându-ne Maicii Domnului să Vă ocrotească şi să Vă întărească şi de acum înainte pentru a propovădui cu statornicie şi înţelepciune Adevărul lui Hristos.

Ştiindu-Vă ca un fiu ascultător şi smerit al Bisericii, precum şi un înzestrat mânuitor al cuvântului, sperăm să ne încântaţi şi în continuare inimile şi să ne încălziţi sufletele cu alese scrieri ziditoare, închinate credinţei.

La mulţi ani, toţi sănătoşi, trăiţi spre slava lui Dumnezeu!

Cu dragoste întru Hristos,

Arhimandrit SLIUAN (Şalaru),

Stareţ al Sfintei Mănăstiri Curchi