Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:35, joi, 3 ianuarie, 2013

Arhim. Natanael (Prisăcaru) la 35 de ani de viață pământească

Preacuvioase Părinte Arhimandrit, cu voia lui Dumnezeu ați ajuns la o frumoasă aniversare a vieții pământești.  Cu toții știm râvna și credincioșia cu care ați slujit până în acest moment Biserica lui Hristos și turma Sa. La ceas aniversar ne rugăm Domnului și Preacuratei Maicii Sale să Vă îndrume pe anevoiosul, dar atât de frumosul drum spre mântuire, astfel încât și mai departe, prin exemplul Preacuvioșiei Voastre să însuflețiți pe toți cei care au nevoie de întărire și călăuzire în cele sfinte.

Să ne trăiți întru mulți ani, toți spre triumful credinței drept-măritoare!

Cu mult drag, obștea Sfintei Mănăstiri Sireți