Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:19, miercuri, 30 octombrie, 2013

Arhim. Kiril (Braguța), starețul sfintei mănăstiri Hîrjauca, la popas aniversar

Arhimandrit-Kiril

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Astăzi, când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit de a mai adăuga un an la evantaiul vieții, Vă aducem urările noastre de bine și de împliniri frumoase.

Nădăjduim că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și uitare de sine veți continua să vegheați și să munciți pentru întărirea credinței și luminarea poporului binecredincios.

Fie deci ca Mântuitorul să Vă înțelepțească și să Vă întărească spre a împlini porunca Evangheliei și a sta de strajă credinței dreptmăritoare.

Cu profund respect și prețuire,

fii duhovnicești