Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:47, luni, 26 august, 2013

Arhim. Irinarh (Costru) starețul Sfintei Mănăstiri Țigănești la douăzeci de ani de preoție

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prea Cuvioase părinte Arhimandrit Irinarh,

Cu ajutorul lui Dumnezeu aţi ajuns la a 20-a aniversare de când aţi fost hirotonit în treapta preoţească. De-a lungul anilor aţi urmat slujirii la care aţi fost chemat cu deosebită înţelepciune şi smerenie, lucru pentru care sunteţi apreciat şi stimat atât în rândul confraţilor slujitori, precum şi a numeroşilor credincioşi pe care îi călăuziţi spre mântuire.

Totodată duceţi o activitate deosebit de rodnică în calitate de stareț a Sfintei Mănăstiri Țigănești, una dintre cele mai emblematice mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei noastre.

Fie ca şi de acum înainte Domnul să vă dăruiască cu înţelepciune şi putere pentru a sluji încă mulţi ani feriţi de primejdii la Altarul Său.

Cu aleasă preţuire,

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE