Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 30 ianuarie, 2017

Părintele Arhimandrit Filaret (Cuzmin), starețul Sfintei Mănăstiri Căpriana, la popas aniversar

5789_1314639828_259

Preacuvioșia Voastră,

Astăzi, când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit de a mai adăuga un an la buchetul vieții, Vă aducem urările noastre de bine și de roade duhovnicești.

Nădăjduim că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și dăruire veți continua să vegheați și să munciți pentru întărirea credinței și luminarea poporului binecredincios.

Dragostea Preacuvioșiei voastre pentru cele sfinte este încercată în timp, motiv pentru care vedem în Dumneavoastră un sprijin al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Fie deci ca Domnul Hristos să Vă înțelepțească și să Vă întărească spre a împlini porunca Evangheliei și a sta de strajă credinței dreptmăritoare.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE