Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 8 ianuarie, 2014

Arhiereii Mitropoliei Moldovei au liturghisit la Catedrala „Nașterea Domnului” din Chișinău

În cea de a doua zi a sărbătorii Nașterii Mântuitorului Hristos, de Soborul Maicii Domnului, Arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană.

De frumusețea deosebită a serviciului divin s-au bucurat numeroșii creștini prezenți în dimineața zilei la catedrală, care și astăzi au venit să dea cinstire și laudă Pruncului născut în ieslea Betleemului.

În timpul slujbei, Ieromonahul Nicolae (Roșca), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Ciuflea, a fost ridicat de către Vlădica Vladimir în treapta de Arhimandrit, primind binecuvântările și urările Înalt Prea Sfinției Sale pentru o slujire destoinică și îndelungată la Altarul lui Dumnezeu.

În continuarea serviciului divin, Chiriarhul s-a rugat dimpreună cu Arhiereii pentru pacea țării și bună înțelegere între frați, mulțumind Domnului și Preacuratei Maicii Sale pentru îndurare și binefacerile cerești.

După Liturghie, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari a adresat Mitropolitului un cuvânt din partea Episcopilor Mitorpoliei Moldovei, urându-i viață lungă, lipsită de primejdii și ispite, precum și statornicie întru buna ocârmurirea Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

Înalt Prea Sfinția Sa a avut parte de alese felicitări și din partea Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, care a vorbit din partea slujitorilor Catedralei Centrale, mulțumind Arhipăstorului pentru grija Sa părintească și pentru dragostea pe care o are față de cler și popor.

La final, corul de copii al Catedralei a prezentat Mitropolitului și Arhiereilor prezenți un buchet de colinde și cântări de Crăciun.