Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:40, joi, 17 ianuarie, 2013

Ambasadorii Italiei și Poloniei în vizită la Palatul Mitropolitan

În dimineața zilei Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a avut o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Enrico Nunziata, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, cu care a discutat despre situația comunităților de moldoveni din această țară, precum și despre perspectivele dezvoltării relațiilor culturale și sociale dintre cele două popoare. În acest context, Vlădica Vladimir a menționat că atât el, precum și toți credincioșii ortodocși originari din Moldova, sunt profund recunoscători cetățenilor italieni pentru sprijinul pe care li-l acordă și pentru condițiile create spre a nu simți lipsa hranei spirituale atât de necesare mai ales celor care se află departe de casă.

La rândul său, domnul Nunziata a mulțumit Mitropolitului pentru căldura cu care a fost primit și pentru cordialitate, declarând că s-a convins personal de bunăvoința, ospitalitatea și hărnicia moldovenilor și își dorește ca și mai departe frumoasele relații de prietenie să fie la fel de strânse și de prodigioase.

În continuare, Înalt Prea Sfinția Sa a primit pe Excelența Sa, domnul Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei în țara noastră, cu care a discutat despre relațiile multiseculare dintre cele două state și despre oportunitățile din acest domeniu. Totodată, Întâistătătorul s-a arătat interesat de situația numeroasei comunități ortodoxe din Polonia și despre atitudinea autorităților față de aceasta.

Domnul Ambasador a menționat că Polonia a rămas fidelă atitudinii de bună voință și deschidere față de toți prietenii ei, subliniind faptul că dezvoltarea relațiilor cu popoarele cu care are legături istorice este o prioritate și o cinste pentru poporul polon.