Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:05, luni, 25 noiembrie, 2013

Aleasă bucurie duhovnicească la Văsieni, Ialoveni

Cu ocazia aniversării unui secol de la târnosirea bisericii “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”  din s. Văsieni, r. Ialoveni, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit un serviciu divin la care au participat mai mulți slujitori din circumscrpipția Ialoveni în frunte cu Blaogcinul Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, părintele-paroh Prot. Mitr. Serghei Țurcanu, reprezentanți ai admimnistrație publice locale și numeroși creștini drept-măritori veniți să dea slavă Bunului Dumnezeu alătrui de Întâistătător.

Pentru slujirea sârguincioasă spre binele Sfintei Biserici și îndrumarea înțeleaptă a turmei încredințate mai mulți preoți au primit distincții din partea Mitropolitului Vladimir și îndemnurile Înalt Prea Sfinției Sale de a duce și mai departe ascultarea cu același devotament și dăruire.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica a săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi a adresat celor prezenți un cuvânt de felicitare, în care a menționat că biserica din Văsieni este un centru al spritualității și culturii din localitate datorită străduinței părintelui Serghei și a enoriașilor care cu multă dragoste creștinească muncesc în via Domnului. Înalt Prea Sfinția Sa le-a dorit credincioșilor să rămână la fel de dedicați tuturor faptelor celor bune  și i-a binecuvântat.

La final, Părintele Serghei i-a adus Mitropolitului sincere mulțumiri din partea sa și a tuturor membrilor parohiei, declarând că cu toții vor rămâne și mai departe copii ascultători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Pentru aportul adus la susținerea sfântului lăcaș din Văsieni, Înalt Prea Sfinția Sa a acordat importante distincții mai multor binefăcători care au ajutat considerabil biserica.