Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 11 decembrie, 2016

Adunarea protopopiatului Teleneşti

La 10 decembrie anul curent, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, în biserica cu hramul “Acoperământul Masii Domnului” din satul Brînzănii Vechi, a avut loc mărturisirea și adunarea preoților din cadrul protopopiatului Teleneşti, convocată de către protoiereul Marian Boldescu, protopopul bisericilor din acest raion.

După oficierea Sfintei Liturghii și mărturisirea preoților, s-a desfășurat adunarea protopopiei.

În cadrul adunării s-au abordat următoarele sarcini:
– Pregătirea conștiincioasă pentru Festivalul Colindelor.
– Cerințele administrative a preotului în parohia încredințată și inspectarea bisericilor pentru anul 2017.
– Prezentarea rapoartelor de activitatea, pentru anul curent a preoților parohi.
– Datoriile ce ţin de pregătirea preotului în perioada postului și înainte de săvîrșirea Tainei Sfintei Liturghii.
– Abordarea Sfintelor Taine, în ce privește corectitudinea administrarii canonice.
– Comportamentul şi ţinuta morală a preotului în societate.
– Prezenţa obligatorie a preotului la dările de seamă trimestriale la Mitropolie şi alte probleme administrative, ce ţin de viaţa şi activitatea preotului în parohie.

La final preoții şi-au expus doleanțele către protopop, ce țin de problemele pastoral-administrative cu care se confruntă în parohii, fiind abordate și soluționate la această întrunire.