Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 13 septembrie, 2012

Adunarea protopopiatului Telenești în s. Suhuluceni

La 13 septembrie anul curent, în satul Suhuluceni în biserica cu hramul „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil ”, a avut loc adunarea  protopopiatului raionului Teleneşti,   fiind convocată  de  protoiereul mitrofor Marian Boldescu, protopopul acestui raion.

Adunarea a început cu un  Acatist în cinstea preotului paroh, protoiereul Gheorghe Stegărescu, care și-a aniversat  15 ani de hirotonire în treapta de preot.

La adunare, protopopul a vorbit despre diferite aspecte, ce priveşte în special pe preotul paroh, activitatea sa în parohie, mai ales în cadrul misionar-pastoral. Preotul paroh se obligă  să aducă la cunoştinţă protopotului, despre activitatea misionară care o duce în parohie, la adunările făcute în protopopie.

În cadrul  adunării, preoții au fost informați cu următorul discurs:

Susținerea seminarului metodologic republican ”Școala și Biserica: parteneriat pentru educație”. ”, fiind desfăşurat la iniţiativa Mitropoliei Moldovei şi a Ministerului Educaţiei. Responsabil de organizare a fost Departamentul Mitropolitan Studii, care a invitat şefii Direcţiilor de învăţământ din toate eparhiile, precum şi inspectorii şcolari responsabili de predarea disciplinei opţionale Religie.

Seminarul a fost binecuvântat de către Mitropolitul Vladimir care a menţionat, că avem nădejde că se va consolida relații bune de colaborare dintre Mitropoliei Moldovei şi a Ministerului Educaţiei întru implementarea disciplinei opţionale Religie. Ierarhul ne-a îndemnat să facem tot ce ne stă în puteri pentru a educa copiii ţării noastre în dragoste pentru aproapele.

A urmat discursul doamnei Tatiana Potâng, viceministru al educaţiei, care s-a referit la eficacitatea implementării acestei discipline.Ne-a oferit unele date despre numărul în creștere al celor care studiază disciplina religioasă, care sînt următoarele. În anii 2009-2010 studiau disciplinele religioase circa 19 000 de copii, atunci în anul 2010 numărul creşte la 31 000, iar în 2011 la 76 000.

Doamna Lilia Pogolşa, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şi-a arătat disponibilitatea spre oferirea şi suportul didactic în vederea realizării obiectivelor propuse.

Domnul Valeriu Cibotaru, şeful Departamentului Mitropolitan Studii, a menționat necesitatea de a urma cursurile de formare şi recalificare a clerului  în special

Preoteasa Liliana Creţu, autor al manualelor de Religie (clasele I-VI) ,a prezentat  fiecare manual în parte.

 A urmat discursurile inspectorilor şcolari din Eparhii: pr. Alexei Boinciuc, pr. Ioan Pelin, pr. Andrei Ursoi, pr. Sergiu Bolderescu şi pr. Nicolae Goreanu. S-au alăturat cu discursuri dl. Nicolae Fuştei, doctor în Teologie și Academicianul Nicolae Dabija.

La sfîrșitul seminarului doamna Angela Levinţa, şeful cabinetului metodic al Departamentului Studii, a venit cu concluzii şi propuneri în care a menţionat: ” Acordul de colaborare dintre Biserica Ortodoxă dinMoldovaşi Ministerul Educaţiei vizează activităţi comune în domeniul educaţiei şi în domeniul formării specialiştilor pentru predarea disciplinei Religie în instituţiile preuniversitare. Totodată a constatat că există foarte multe şcoli în care, graţie faptului că directorii sând buni creştini, religia este inclusă în schema orară. Conducătorii acestor instituţii nu au aşteptat hotărâri de guvern, de minister, ei au înţeles rolul religiei în educaţia tinerei generaţii şi au acţionat aşa cum le-a dictat conştiinţa, vocea lui Dumnezeu în om. În aceste instituţii de mai bine de zece ani se predă religia.”

În continuarea adunării, s-a vorbit despre înființarea școlilor duminicale în parohiile care nu le-au avut , la fel și necesitatea lor în promovarea  educației spirituale.

S-a specificat despre accesibilitatea copiilor din parohie, la revistele și cărțile din biblioteca  bisericii.

La sfîrșitul adunării fiecare preot paroh, a scris un raport pentru un sondaj de evaluare, către inspectorul școlar a protopopiei r.Telenești , despre activitatea preotului în gimnaziu, dacă se predă sau nu orele la disciplina  obiectului opțional ”Religia

Protopopul raionului Teleneşti

protoeireul   mitrofor  Marian BOLDESCU