Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 8 februarie, 2013

Adunarea ordinară a Protopopiatului de Ialoveni

IMG_3089

La 07 februarie Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul care s-a remarcat în istoria literaturii creştine prin cele cinci cuvîntări teologice, acestea constituind baza vitală a învăţăturii ortodoxe clasice despre Dumnezeu şi Sfînta Treime.

În parohia ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena,, din satul Hansca, raionul Ialoveni această sărbătoare s-a desfăşurat în mod deosebit. Locaşul sfînt a găzduit clericii din Protopopiatul Ialoveni care s-au convocat la prima adunare ordinară din acest an.

Adunarea a început tradiţional cu Acatistul hramului- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena după care a urmat un Te Deum de mulţumire săvîrşit de soborul de preoţi care l-a avut ca protos pe Protopopul de Ialoveni, protoiereul Anatolie Stefanov.

În continuarea evenimentului părintele protopop a rostit pentru enoriaşii bisericii-gazdă şi preoţii prezenţi un cuvînt de învăţătură, exprimîndu-şi totodată speranţa că anul 2013 va fi un an mai bun plin de realizări pentru fiecare dintre noi dar şi pentru Biserica Ortodoxă din Moldova în general. De asemenea părintele a făcut referire la mersul lucrărilor de reparaţie capitală şi consolidare a bisericii din satul Hansca, specificînd totodată că locaşul este cel mai vechi din cuprinsul raionului fiind considerat drept obiect de arhitectură de importanţă naţională ocrotit de stat.

În cadrul adunării părintele protopop a adus la cunoştinţa preoţilor ultimile directive ale Mitropoliei Chişinăului şi Întregii Moldove.

Un subiect al discuţiei preoţilor a constituit şi modul de misiune ortodoxă în cadrul protopopiatului axîndu-se în special pe predarea religiei în şcolile din raion. La acest aspect preoţii au venit cu propuneri concrete pentru a contribui la educarea moral-spirituală a tinerei generaţii şi în special a copiilor care reprezintă viitorul nostru deoarece de calitatea copilăriei depinde calitatea viitorului acestui pămînt.

Clericii raionului au pus în discuţie diverse probleme organizatorice şi administrative în vederea identificării unor soluţii pentru o mai bună colaborare între parohii, atît la nivelul împreunei-slujiri, cît şi privitor la îndrumarea credincioşilor. Cei prezenţi şi-au împărtăşit experienţele pastorale din parohii.

De asemenea adunarea a discutat despre problemele actuale ale Protopopiatului Ialoveni şi despre necesitatea unei solidarităţi a tuturor parohiilor în rezolvarea cu bine a acestora.

Un cuvînt plin de emoţii sufleteşti şi căldură duhovnicească a adresat celor prezenţi şi părintele Vasile Ciobanu- duhovnicul raionului Ialoveni, preot paroh al bisericii cu hramul ,,Sfîntul Ierarh Nicolae,, din satul Costeşti. Părintele le-a vorbit enoriaşilor de la Hansca ca un tată spiritual deoarece parohiile se învecinează şi deja pe parcursul a 14 ani există o bogată colaborare între acestea atît pe plan material dar şi în multe activităţi sociale menite să sprijine oamenii din aceste două localităţi. Părintele duhovnic a specificat faptul că întotdeauna a fost receptiv la adresările şi propunerile venite din partea părintelui Vasile Moşneguţu, preotul paroh de la Hansca şi este bine ca parohiile să se susţină reciproc, astfel ne demonstrăm solidaritatea noastră întru întărirea credinţei ortodoxe şi susţinerea locaşurilor de cult.

La prima adunare ordinară din acest an a însoţit cu prezenţa clericii şi primarul satului Hansca, doamna Elena Moşneguţu care în cuvîntul de mulţumire adresat locuitorilor satului şi preoţilor prezenţi le-a dorit sincere urări de sănătate, pace în suflete şi familii . Doamna primar a chemat pe toţi la o colaborare a bisericii cu Administraţia Publică Locală, accentuînd faptul că implicarea preotului în viaţa socială a unei localităţi contribuie considerabil la prosperarea si consolidarea acesteia. Pentru a argumenta cele spuse a dat drept exemplu activităţile şi evenimentele sociale care s-au desfăşurat în satul Hansca pe parcursul anilor cu îndrumarea directă a părintelui paroh. De asemenea s-a specificat faptul că prin intermediul bisericii din sat au fost implimentate şi se implimentează în prezent o serie de proiecte menite să contribuie la îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi la dezvoltarea infrastructurii locale.

Următorul proiect care urmează a fi implimentat în vara anului 2013 în satul Hansca prin intermediul bisericii este ,,Reparaţia capitală a Centrului de Sănătate Hansca şi dotarea cu mobilier sanitar,,.

În final doamna primar a spus că este mulţumită sufleteşte că s-a reuşit după ani ca biserica să-şi revină la misiunea ei socială pe care o avea încă din timpul Sfîntului Vasile cel Mare îndemnînd pe toţi la susţinere reciprocă întru consolidarea şi menţinerea tradiţiilor dar şi a locaşurilor de cult.

Părintele paroh Vasile Moşneguţu a mulţumit credincioşilor parohiei pentru prezenţa la sfintele rugăciuni care s-au săvîrşit ; preoţilor din cuprinsul raionului pentru susţinere şi rugăciuni înălţate în comun.

Părintele paroh a mulţumit în special părintelui protopop Anatolie Stefanov pentru responsabilitatea şi grija părintească pe care o poartă şi depune efort întru prosperarea locaşurilor de cult din raionul Ialoveni.

Adunarea s-a încheiat cu o agapă frăţească organizată în cinstea sărbătorii.

                                                                                Oleg Artîşcenco, s.Hansca, Ialoveni