Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:18, duminică, 3 august, 2014

A trecut la Domnul Prot. Mitr. Andrei Braniște

Vestea trecerii la cele veșnice a Prot. Conf. Univ. Dr. Andrei Braniște ne-a mâhnit profund, căci Biserica Ortodoxă din Moldova a rămas fără un slujitor vrednic și neobosit, care cu multă dăruire de sine a păstorit turma încredințată spre călăuzire pe calea mântuirii. Pe lângă slujirea vrednică la Altarul Domnului, Părintele Andrei și-a dedicat activitatea muncii didactico-teologice – având funcția de Șef al Catedrei Știinţe Teologice şi profesor în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova – îndeplinindu-și cu destoinicie și inspirație această misiune de educare a tinerilor dornici să studieze Cuvântul Adevărului.

Astăzi, în clipa grelei pierderi, îndemnăm pe toți cei care l-au cunoscut pe nou-adormitul rob al lui Dumnezeu, bucurându-se de sfatu-i înțelept și de sprijinul duhovnicesc, să înalțe rugi către Mântuitorul Hristos, pentru a-i da iertare de păcate și odihnă dimpreună cu drepții, iar nouă, celor rămași în această viață plină de învolburare, Domnul să ne dea putere și înțelepciune spre a ne aduce aminte de faptele bineplăcute ale nou-adormitului confrate și spre a le continua, sporind în virtute spre slava Celui Preabun și Atotputernic.

Dumnezeu să-l ierte pe Părintele Andrei, pomenirea lui din neam în neam!

Cu binecuvântări arhierești și compasiune,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE