Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 16 decembrie, 2014

A trecut la Domnul Părintele Arhimandrit Agafon (Potoroacă)

Părintele Arhimandrit Agafon (Potoroacă) a părăsit această viaţă pământească, mutându-se la Domnul. Prin îndelungata sa activitate pastoral-misionară, Părintele Agafon a fost un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care neostenit a muncit pentru propăşirea turmei încredinţate spre păstorire.

A fost deopotrivă îndrumător drept pentru nenumăraţii fii şii fiice duhovniceşti, dar şi un exemplu demn de urmat pentru confraţii slujitori.

Şi-a îndeplinit cu demnitate și jertfire de sine misiunea preoţească atât în sfintele lăcaşe ale capitalei, cât şi în calitate de duhovnic al mănăstirilor: „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Suruceni, „Sf. Irh. Nicolae” din Dobruşa, „Învierea Domnului” din Briceni. A fost un sfătuitor înţelept şi drept, la care veneau nu numai enoriaşii bisericilor „Tuturor Sfinţilor” sau „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, dar şi credincioşi de pretutindeni, care aveau nevoie de susținerea și îndrumarea duhovnicească a părintelui.

Pe lângă acestea, a mai îndeplinit cu cinste ascultările de Preşedinte al Comisiei Disciplinare a Mitropoliei Moldovei, duhovnic al Protopopiatului de Chişinău, Membru al Consiliului Eparhial (Eparhia de Centru), etc.

Preacuviosul Părinte Agafon le-a săvârşit pe toate aşa cum i-a dictat conştiinţa: cu credință, cu dragoste, cu evlavie, cu râvnă în numele Adevărului lui Hristos.

În această zi de tristețe pentru noi, ne îndreptăm rugăciunile fierbinţi către Domnul, în nădejdea că El, prin atotputernicia şi bunătatea Sa, îl va odihni cu drepţii, iar pe noi ne va dărui cu răbdare şi înţelepciune spre a continua fapta cea vrednică a nou-adormitului nostru Părinte.

Dumnezeu să-l ierte pe vrednicul de pomenire Părinte Arhimandrit Agafon. Amin!

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE