Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:09, miercuri, 9 martie, 2016

A trecut la Domnul arhitectul Eugen Bâzgu

658x0_Re-exposure-of-8eugen2

Pe clopotele bisericilor din vechime erau imprimate aceste cuvinte: „Pe cei vii chem, pe morţii îi plâng, fulgerele frâng”.

A fost o veste tristă neaşteptată când am aflat că, după o luptă inegală cu o boală incurabilă la 7 martie 2016 a trecut la Domnul arhitectul Eugen Bâzgu, un colaborator fidel al Departamentul Arhitectură și Pictură Bisericească a Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove.

Ca rezultat a acestei colaborări de peste 20 ani, au fost elaborate în jur de 130 proiecte, atât de restaurare, cât și de construcție. Prin aceste proiecte, promovânduse ca prioritate în tratări moderne vestitele tradiții arhitecturale moldovenești, ceea ce configurează tendințe vizibile de autenticitate în arhitectura ecleziastică.

Eugen Bâzgu, arhitect, muzeograf, etnolog, director a Muzeului Satului-Chisinau studiază arhitectura ecleziastică de lemn și zid de mai bine de 40 de ani, începând din anii de studenție, și în tot acest răstimp a materializat în mod diferit rezultatele acestei activități. Un prim rezultat remarcabil l-a demonstrat în anul 1983 când a obținut Premiul II al Uniunii Arhitecților din fosta Uniune Sovietică pentru compartimentul ”Tipolologia bisericilor de lemn”. După absolvirea Facultății de Arhitectură s-a angajat în sistemul muzeal al R. Moldova și a continuat studiarea arhitecturii populare reușind să documenteze peste 1200 localități, inclusiv bisericile din ele.

În anul 1989 la comanda Ministerului Culturii elaborază proiectul-concepție de edificare a Muzeului Satului, Chișinău. În acest proiect sunt prevăzute reamplasarea și restaurarea a 9 biserici de lemn vechi. În calitate de director al acestui muzeu și de arhitect a elaborat proiectele de demontare și transferare pe teritoriul Muzeului Satului a patru astfel de biserici. Două din ele, bis. cu hramul Sf. Voievozi din s. Hirișeni (1642) și Adormirea Maicii Domnului s. Hârbova (1771) astăzi sunt restaurate și amplasate pe teritoriul Muzeului Satului-Chișinău.

A identificat resurse financiare la organismele financiare internaționale și sponsori locali pentru a restaura mai multe monumente importante pentru cultura Republicii Moldova: Biserica medievală ”Adormirea Maicii Domnului” sec. XVI din or. Căușeni (2003-2004), Complexul rupestru monastic Horodiște (Țipova) 2005-2008, Biserica Acoperământul Maicii Domnului (2009) din Palanca, Călărași.

S-a manifestat consecvent și în alte domenii conexe precum este cercetarea științifică în domeniile arhitecturii, etnologiei și protecției monumentelor. În acest context are publicate 4 monografii, 53 de articole științifice în revistele naționale și internaționale, 130 de articole publicistice și peste 380 de participări la emisiuni radio și televizate, prin acestea constribuind substanțial la indentificarea, documentarea și popularizarea patrimoniului imobil și imaterial, inclusiv la formarea opiniei publice favorabile în aceste domenii de mare sensibilitate valorică.
Dintre ultimele lucrări de referință ale arhitectului, nominalizăm: restaurarea cetății Soroca (2015); restaurarea casei părintești a poetului național Grigore Vieru din s. Pererâta, Briceni (2015); restaurarea palatului princiar Manuc bey din Hâncești (2015).

A deținut titlu de „Om Emerit” în domeniul culturii al R. Moldova, acordat de președintele R. Moldova în 2010, și Ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, acordat de Mitropolia Moldovei.

În memoria colegilor a rămas ca un om de onoare şi bun profesionist, câştigând astfel respectul şi afecţiunea tuturor.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să dea pace şi linişte sufletului nou adormitului, să consoleze, să mângâie, să întărească familia!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE