Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:09, joi, 18 aprilie, 2013

A trecut la cele veşnice tatăl Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir

Vasile Cantarean копия

În dimineaţa acestei zile, după o îndelungată suferinţă, a decedat tatăl Înalt Prea Sfinţitului Mitropoplit Vladimir – robul lui Dumnezeu Vasile Cantarean.

În cei 93 de ani de viaţă pămâmtească, acest vrednic om a dus o viaţă smerită şi exememplară, trăită după învăţătura drept-măritoarei credinţe şi dând o educaţie aleasă celui care astăzi ne este Întâistătător şi îndrumător.

Slujba Prohodului şi înmormântarea nou-adormitului rob a lui Dumnezeu Vasile va avea loc sâmbătă, 20 aprilie, la Mănăstirea „Sf. Cneaz Vladimir” din satul Colencăuţi, reg. Cernăuţi, Ucraina.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii.

Direcţia Mitropolitană