Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:50, duminică, 15 iunie, 2014

A trecut la cele veșnice Părintele Protoiereu Mitrofor Dumitru Turtureanu

Îndureratei familii,                  
Întristatei adunări
 

Iubiți întru Hristos frați și surori,

Trecerea la cele veșnice a Părintelui Dumitru este o pierdere grea pentru cei care, nou-adormitul rob al lui Dumnezeu a fost sprijin, îndrumător și bun sfătuitor. De-a lungul vieții pământești, Preacuernicia Sa a păstorit nenumărați credincioși, cărora, devenindu-le duhovnic, și-a făcut loc în inimile lor, datorită blândeții, a răbdării și a înțelepciunii cu care se apropia de toți cei care aveau nevoie de îmbărbătare duhovnicească.

Părintele Dumitru s-a făcut apreciat și respectat și printre confrații slujitori, datorită credincioșiei și hărniciei sale cu care muncea pentru întărirea și înfrumusețarea Casei Domnului.

Datorită acestor calități duhovnicești, chipul senin al Prot. Mitr. Dumitru va rămâne permanent în memorie, noi urmând a ne ruga pentru odihna vrednicului slujitor al Altarului lui Hristos, dar și pentru ca noi, cei rămași aici, pe pământ, să găsim în noi putere și voință pentru a urma pilda cea bineplăcută a Preacucerniciei Sale.

Dumnezeu să-l ierte!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

***

 

Prot. Mitr. Dumitru Turtureanu a absolvit Seminarul Teologic de la Odesa, revenind acasă, începe o prodigioasă activitate pastoral-misionară în calitate de slujitor al Bisericii. De-a lungul timpului este preot în parohia Sculeni, r. Ungheni, unde construiește sfântul lăcaș din temelii, devine Protopop și duhovnic al acestei circumscrpiții, îndeplinind cu smerenie și onoare această ascultare. Până la sfârșitul vieții a păstorit credincioșii din parohia Ciutulești, r. Florești. A fost decorat de către Întâistătător cu toate distincțiile preoțești, pentru munca depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.