Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 12 august, 2015

A trecut la cele veşnice Domnul Alexandru Snegur

In-memoriam

Cu nespusă tristeţe am aflat de trecerea din această lume vremelnică a Domnului Alexandru Snegur  – un bun creştin şi harnic ctitor al Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. De-a lungul timpului, Domnia Sa a demonstrat credincioşie şi râvnă pentru trăirea învăţăturilor Evangheliei şi pentru promovarea valorilor noastre creştineşti, printr-o activitate prodigioasă şi dezinteresată, menită să întărească temelia Credinţei şi să ofere astfel un sprijin pentru societatea noastră mult încercată.

Deşi clipa despărţirii este nespus de grea, îi îndemnăm pe toţi cei care l-au cunoscut şi l-au preţuit pe nou-adormitul rob al lui Dumnezeu Alexandru, să se îmbărbăteze şip se mângâie cu rugăciunea către Mântuitorul Hristos şi cu nădejdea binecuvântatei învieri.

Exprimându-ne sincerele condoleanţe, suntem alături de rudele şi apropiaţii Domnului Alexandru Snegur şi ne rugăm lui Dumnezeu să-l odihnească pe harnicul şi neobositul rob al Său, alături de cei drepţi.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE