Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 28 mai, 2012

A fost sfinţită Secţia Hemodializă a Spitalului municipal de Urgenţă din Chişinău

În prezenţa personalului medical şi a mai multor pacienţi, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu a săvârşit sfinţirea Secţiei Hemodializă a Centrului Naţional Ştiinţifico-practic  Medicină de Urgenţă din Chişinău.

Cu acest prilej, părintele Nicolae a urat tuturor persoanelor internate aici deplină sănătate trupească şi sufletească, îndemnându-le să se roage cu nădejde Bunului Dumnezeu, care întotdeauna răspunde cu binecuvântări rugăciunilor curate şi sincere. Sfinţia Sa a mai amintit pacienţilor să se roage Domnului şi după vindecare, în semn de mulţumire pentru binefacerile şi mila Sa nemărginită.

Adresându-se medicilor, Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu le-a amintit despre importanta misiune şi de responsabilitatea lor faţă de oameni, dar mai ales faţă de Atotţiitor. Urându-le răbdare şi perspicacitate în nobila şi deloc uşoara lor muncă, părintele a transmis mesajul de felicitare al Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir cu ocazia acestui deosebit eveniment şi a dăruit din partea Întâistătătorului o icoană cu chipul Maicii Domnului care să mijlocească prin rugăciunile sale către Mântuitorul Hristos deplina însănătoşire a pacienţilor şi munca cea binecuvântată a angajaţilor medicali.

Domnul Dumitru Mastak, şeful Secţiei Hemodializă, a mulţumit părintelui pentru serviciul divin oficiat şi pentru felicitarea şi susţinerea Mitropolitului Vladimir, exprimându-şi speranţa că prin rugăciunile slujitorilor Bisericii şi prin profesionalismul medicilor se va reuşi salvarea a cât mai multor vieţi omeneşti.