Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:40, marți, 28 mai, 2013

A fost sfințit un bloc de locuit renovat al Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău

28.05.13sfintire1

La ceremonie au participat dna Valentina Buliga, ministrul în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, conducerea și angajații instituției, unii beneficiari, precum și oaspeți. Procesiunea religioasă a fost ținută de către un sobor de preoți ai bisericii  Sf. Serafim de la Sarov din incinta Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău.

În luarea sa de cuvânt parohul bisericii Sf. Serafim de la Sarov, Prot. mitr. Boris Canțâr a menționat următoarele:

Cea mai importantă misiune a Bisericii este asistența socială, colaborarea dintre Mitropolie și Minister a devenit o tradiție frumoasă. În aceste timpuri de tranziție a societății noastre, asistența socială are nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi. Nădăjduim că colaborarea dintre Mitropolie și Minister va aduce roade bogate spre binele și prosperarea societății.

La rândul său dna Valentina Buliga, a apreciat eforturile conducerii instituției întru finisarea reparației blocului de locuit.  ”Este o frumoasă realizare care ne dorim să continue și în alte blocuri și instituții subordonate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, a spus dna ministru.

Dl Gheorghe Gherștega, directorul Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău a mulțumit tuturor celor care au muncit la reparația blocului pentru crearea bunelor condiții de cazare și întreținere a beneficiarilor.

Azilul republican pentru invalizi şi pensionari din mun. Chișinău este o instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei care dispune de circa 200 de locuri.

Aici sînt cazate temporar sau permanent persoane somatice,  fără susţinători legali. Instituţia oferă servicii de întreţinere completă din partea statului, inclusiv  asistenţă medicală şi socială.