Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:13, marți, 16 octombrie, 2012

A fost sfințit Colegiul de Construcții din Chișinău

Cu prilejul aniversării a opt decenii de la fondarea Colegiului de Construcții din Chișinău, un sobor preoțesc a sfințit instituția în prezența administrației, colectivului profesoral și al contingentului de elevi.

În continuarea evenimentului, părintele Serghei Cireș, parohul bisericii „Cuv. Parascheva” din Chișinău, a dat citire mesajului de felicitare al Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, care a urat tuturor celor implicați în procesul de învățământ succese și perseverență, pentru ca atât tineretul studios, cât și pedagogii, să atingă cele mai înalte culmi, spre a fi de folos societății din care cu toții facem parte.

În același timp, Vlădica Vladimir și-a exprimat speranța că toată munca ce se va face în cadrul Colegiului de Construcții, se va face cu dragoste și cu frică de Dumnezeu.

După sfințirea blocului de studii slujitorii au sfințit și căminele pentru elevi.

Domnul Valeriu Pelivan, directorul instituției, a mulțumit preoților pentru cinstea pe care au făcut-o Colegiului prin sfințirea acestuia, menționând că acest eveniment vine cu un plus de prospețime spirituală care va contribui într-un mod deosebit la educarea unor viitori specialiști competenți, gata să se dedice muncii lor cu pasiune și dăruire.