Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:06, duminică, 21 septembrie, 2014

A fost petrecut în veșnicie părintele Nicolae Briguneț

IMG_43142

Vineri, 19 septembrie 2014, la biserica „Cuvioasa Parascheva” din satul Step-Soci, Orhei, clopotele au răsunat în dungă, vestind trecerea în veșnicie a parohului și ctitorului acestui sfînt locaș, vrednicul de pomenire protoiereu mitrofor Nicolae Briguneț. Sute de enoriași cu lacrimi în ochi, familia și rudele îndurerate, prietenii și cunoscuții au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor; blînd și înțelept îndrumător și povățuitor pe anevoiosul drum al mîntuirii sufletului.

Slujba înmormîntării a fost oficiată cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Alături de Prea Sfinția Sa, pentru odihna cu drepții a vrednicului de pomenire părinte, s-a rugat un numeros sobor de 38 preoți și 3 diaconi, care l-au cunoscut, iubit și apreciat și pentru care sfinția sa a fost un adevărat model de păstor duhovnicesc și slujitor vrednic al altarului.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a transmis îndoliatei familii, slujitorilor din cadrul blagociniei Orhei și enoriașilor bisericii „Cuvioasa Parascheva” mesajul de condoleanțe al Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în care a fost apreciată rîvna și deosebita dăruire a regretatului părinte Nicolae pentru Biserica lui Hristos în care se mîntuiesc credincioșii, calități prin care a cîștigat dragostea și prețuirea enoriașilor și a confraților slujitori.

Apoi, Prea Sfinția Sa a adresat îndureratei adunări un cuvînt de mîngîiere. Ierarhul a subliniat vrednicia și zelul pastoral-misionar apostolic al părintelui Nicolae care, venind la începutul anilor ’90 în parohia Step-Soci și negăsind aici un locaș de cult, a depus toată osteneala și priceperea pentru a-l zidi. Mai mult, regretatul părinte a zidit aici și Biserica cea din pietre vii – sufletele credincioșilor care merg pe calea mîntuirii. Vlădica a mai remarcat faptul că părintele Nicolae i-a fost exemplar ucenic și prieten apropiat sufletului, făcînd parte din prima promoție de absolvenți ai Seminarului Teologic de la Mănăstirea Căpriana, unde Prea Sfinția Sa a activat ca rector. În încheierea cuvîntului, Ierarhul a îndemnat în mod special cinstitul cler, îndurerata familie și binecredincioasa adunare să-l pomenească mereu în rugăciunile cuvenite creștinului seara și dimineața și la Sfintele Liturghii și să-i păstreze mereu vie amintirea nou-adormitului părinte Nicolae Briguneț, ca unuia care a fost un devotat slujitor al lui Hristos, cu deplina nădejde că Atotmilostivul Dumnezeu îi va ierta toate greșelile și-l va primi în ceata drepților Săi în bucuria și fericirea cea veșnică a Împărăției Sale.

Mesaje de condoleanțe au adresat comunității îndoliate primarul satului Step-Soci, protoiereul mitrofor Grigorie Postu și alți slujitori.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!