Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 7 septembrie, 2012

La Suruceni s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Protopopiatului de Ialoveni

Recent, la biserica “Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din s. Suruceni, a avut loc o nouă şedinţă a Blagociniei de Ialoveni, prezidată de către părintele protopop, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov.

În cadrul adunării au fost puse în discuţie mai multe subiecte, printre care – începerea noului an de învăţământ, asigurarea şcolilor cu manuale de Religie, situaţia parohiilor în construcţie, colaborarea cu instituţiile raionale la nivel cultural, trasarea obiectivelor pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă, ş.a.

Analizând raporturile slujitorilor responsabili pentru aceste chestiuni, Prot. Mitr. Anatolie Stefanov a dat indicaţiile necesare pentru eficientizarea muncii şi atingerea scopurilor propuse în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, părintele blagocin a ascultat darea de seamă a părintelui Vasile Cecan, parohul bisericii din Suruceni, cu privire la stadiul lucrărilor de construcţie a noului locaş de cult din localitate.

La final, părintele Anatolie Stefanov şi-a exprimat speranţa că şi mai departe slujitorii din protopopiat vor depune toate eforturile pentru a întări prezenţa Bisericii Ortodoxe în r. Ialoveni, spre a contribui încă o dată la promovarea valorilor ziditoare.