Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 21 februarie, 2012

A avut loc ședinţa Judecăţii Eparhiale

La Palatul Mitropolitan s-au întrunit membrii Judecății Eparhiale. Şedinţa a fost prezidată de către ÎPS Vladimir.

Membrii Judecăţii au prezentat rapoarte privind plângerile parvenite în adresa Direcţiei Mitropolitane, venind cu propuneri întru soluţionarea lor.

În urma discuțiilor au fost soluționate aspecte disciplinare din câteva parohii.

De asemenea, au fost abordate modalităţile de îmbunătăţire a activităţii Judecăţii, precum şi despre necesitatea colaborării mai eficiente a părinților protopopi cu instanţa de judecată bisericească.