Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:58, miercuri, 11 iulie, 2012

A avut loc o nouă ședință a Comisiei Sinodale pentru probleme morale și sociale

Ieri, 10 iunie a.c., membrii Comisiei Sinodale pentru probleme morale și sociale s-a întrunit într-o nouă ședință pentru a discuta cele mai stringente probleme cu care se confruntă credincioșii Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Conform Prot. Mitr. Victor Pleșca, președintele Comisiei, în urma discuțiilor purtate, s-a hotărât înaintarea către Sinod a propunerii de întocmire a unei declarații prin care să se solicite Parlamentului Republicii Moldova respectarea drepturilor creștinilor care refuză evidența electronică, precum și reiterarea poziției ferme împotriva propagandei homosexuale și revizuirea punctelor din Legea egalității de șanse prin care se legiferează comportamente și manifestări amorale.

Ulterior Comisia a întocmit regulamentul de funcționare internă, care urmează a fi înaintat spre adoptare Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După ședință, membrii Comisiei s-au deplasat la Palatul Republicii, unde au discutat cu protestatarii, documentâdnu-se asupra situației la moment și discutând despre alternativele documentării electronice.