Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:28, vineri, 8 iunie, 2012

A avut loc adunarea Protopopiatului Ialoveni

La 7 iunie, în parohia Nimoreni, a avut loc adunarea slujitorilor din Protopopiatul Ialoveni. Şedinţa a fost convocată de către părintele-protopop Prot. Mitr. Anatolie Stefanov.

Întrunirea a presupus o rugăciune comună, în cadrul Sf. Liturghii, la care au participat mai mulţi slujitori şi numeroşi credincioşi din localitate.

Conform binecuvântării Mitropolitului Vladimir, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Nimoreni a fost resfinţită după lucrările de renovare. La slujbă au participat administraţia publică locală în frunte cu domnul primar Andrei Covali şi preşedintele raionului Nicolae Andronache.

A urmat şedinţa slujitorilor, în cadrul căreia s-au discutat următoarele:

–          pregătirea pentru postul Sfinţilor Apostoli;

–          prezentarea dărilor de seamă trimestriale ale parohiilor;

–          aspecte disciplinare.

A urmat analiza ultimelor evenimente din societate, făcându-se referinţă la adoptarea noii Legi privind asigurarea egalităţii, precum şi deciziile Adunării Eparhiei de Centru din 31.05.2012.

În acest sens, slujitorii protopopiatului au susţinut deciziile eparhiale, totodată fiind indignaţi de acţiunile îndreptate contra mitropolitului şi a Bisericii prin declaraţii şi răspândirea unor scrisori anonime.

S-a decis înălţarea sfintelor rugăciuni întru luminarea cugetelor celor înrăiţi şi ostili credinţei dreptmăritoare.