Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:05, marți, 1 decembrie, 2015

A avut loc Adunarea preoților din protopopiatul Chişinău, sectorul IV

În perioada lunii noiembrie a avut loc Adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul Chişinău, sectorul IV.

Adunarea s-a desfăşurat în incinta bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” satul Coloniţa, preot paroh Victor Tofan .

Şedinţa a început cu rugăciunea de binecuvîntare, după care părintele protopop, Iurie Zagnat, a adus la cunoștință planul desfăşurării şedinţei şi problemele discutate ulterior.

Tematica şedinţei a fost axată pe Dreptul Canonic şi Canoanele Bisericeşti, despre care a vorbit invitatul adunării părintele Ioan Uglea. Deasemenea, s-au discutat diverse subiecte cum ar fi: tradiţiile de la botez, corectitudinea unui preot şi cauzele potrivit cărora poate fi caterisit un preot.

Un subiect atenţionat a fost menţinerea curăţeniei în Biserică, atât la direct, cît şi din perspectivă morală, accentuîndu-se comportamentul ce trebuie să-l aibă fiecare creştin adevărat.

La finalul discuţiei, preoţii au convenit la unele idei şi modalităţi pentru a îmbunătăţi comportamentul enoriaşilor şi însuşi Biserica prin participarea activă a fiecăruia în scopul înflorirei Bisericii Ortodoxe.

Sursa: http://protopopiatchisinau.md/