Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:53, miercuri, 18 septembrie, 2013

A avut loc Adunarea ordinară a protopopiatului de Chișinău, sectorul IV

7

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, marți, 17 septembrie, la biserica ”Sf. Mare Mucenic Dumitru” din or. Vadul lui Vodă, a avut loc adunarea clerului din protopopiatul de Chișinău, sectorul IV. Întrunirea a fost prezidată de către părintele-protopop Prot. Mitr. Gheorghe Zagnat.

În cadrul adunării părintele protopop le-a înmânat preoților prezenți din partea ÎPS Mitropolit Vladimir medalia comemorativă Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni, cu prilejul aniversării a 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin.

A urmat a urmat un Te Deum de mulţumire, după care s-a săvârșit Panihida pentru sufletul pururea pomenitului Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, primul ierarh al Eparhiei de Chișinău și Hotin, a cărui dosar de canonizare se examinează la Comisia sinodală pentru canonizarea sfinților. Unul dintre subiectele discutate în cadrul adunării a constituit şi modul de misiune ortodoxă în cadrul protopopiatului, axându-se, în special, pe predarea religiei în instituțiile de învățământ. La acest aspect preoţii au venit cu mai multe propuneri pentru a contribui la educarea moral-spirituală a tinerei generaţii şi în special a copiilor care reprezintă viitorul țării.

Clericii protopopiatului au pus în discuţie diverse probleme organizatorice şi administrative în vederea identificării unor soluţii pentru o mai bună colaborare între parohii, atât la nivelul împreunei-slujiri, cât şi privitor la îndrumarea credincioşilor. Cei prezenţi şi-au împărtăşit experienţele pastorale din parohii. De asemenea, adunarea a discutat despre problemele actuale ale Protopopiatului şi despre necesitatea unei solidarităţi a tuturor parohiilor în rezolvarea cu bine a acestora.

La final părintele protopop a mulțumit clericilor pentru prezență, îndemnându-i ca și în viitor să rămână în ascultarea și slujirea lui Hristos.

Sursa: www.protopopiatchisinau.md