Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:10, luni, 22 septembrie, 2014

A 5-a întâlnire anuală a Adunării Episcopilor Ortodocşi Canonici din Statele Unite ale Americii

Adunarea Episcopilor Ortodocşi Canonici din Statele Unite ale Americii a început a 5-a întâlnire anuală luni, 15 septembrie 2014, cu o întâlnire pan-ortodoxă a clerului şi credincioşilor în Dallas, Texas. Au fost prezenţi aproximativ 200 de participanţi, inclusiv 30 de ierarhi reprezentând jurisdicţiile Adunării. Seara a început cu o slujbă de mulţumire prezidată de preşedintele Adunării, IPS Arhiepiscop Demetrios al Americii. Înaltpreasfinţia Sa a exprimat dorinţa ca această seară să contribuie la înţelegerea de către credincioşi a lucrării sfinte pe care Domnul o împlineşte prin această Adunare a Episcopilor.

După slujba de mulţumire, câţiva ierarhi au răspuns întrebărilor adresate de cei prezenţi. Întrebările s-au referit la lucrarea Adunării, respectiv la misiunea pentru tineri, relaţii ecumenice, evangelizare, probleme cu care se confruntă Biserica ortodoxă astăzi (probleme de limbă în slujire, reorganizare administrativă, persecuţie a creştinilor în Orientul Mijlociu). Cinci ierarhi au răspuns întrebărilor: IPS Arhiepiscop Demetrios (Arhiepiscopie Ortodoxă Greacă din America), PS Episcop Basil (Arhiepiscopia Creştin Ortodoxă Antiohiană), PS Episcop Ioan, (Biserica Ortodoxă Rusă din SUA), IPS Arhiepiscop Nicolae (Arhiepiscopia Ortodoxă Română) şi PS Episcop Gregory (Episcopia Ortodoxă Carpato-Rusă din America). Discuţia a fost moderată de către Arhimandritul Nathanael Symeonides, membru al Secretariatului Adunării. Seara s-a încheiat cu cina oferită în sala parohiei. Adunarea Episcopilor este recunoscătoare parohiei greceşti Sf. Treime care a găzduit acest eveniment, ca şi parohiilor ortodoxe din zona Dallas care au ajutat la organizare.

Peste 35 de ierarhi ai Adunării au participat la Sf. Liturghie săvârşită marţi dimineaţa, 16 septembrie, la parohia greacă Sf. Treime din Dallas. La sfârşitul Sf. Liturghii, ierarhii au săvârşit o slujbă de pomenire pentru odihna sufletului IPS Mitropolit Philip al Arhiepiscopiei Creştin Ortodoxe Antiohiene. În cuvântul de deschidere după Sf. Liturghie, IPS Arhiepiscop Demetrios, preşedintele Adunării, a afirmat despre întâlnire că ”va trimite cu siguranţă un mesaj clar lumii că noi, membrii Adunării, suntem una în Hristos prin Viaţa, Moartea şi Învierea Lui. Am început lucrările Adunării prin săvârşirea Sf. Liturghii şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui constituind astfel Trupul Lui Sfânt şi Nedespărţit.” Înaltpreasfinţia Sa a cerut Adunării să îşi intensifice lucrarea pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox care este stabilit pentru primăvara lui 2016 la Constantinopol.

În sesiunea de după-amiază, Comitetele Adunării au prezentat rapoarte ale activităţilor. Comitetele pentru Biserică şi Societate, Relaţii Ecumenice, Legal, Capelani în armată, Comunităţi monastice, Practici pastorale, Educaţie teologică, Tineri şi nou constituitul Comitet pentru Agenţii şi Organizaţii susţinute de Adunare au raportat asupra progreselor făcute de la ultima Adunare şi asupra planurilor pentru anul următor. Comitetul pentru Probleme Canonice a făcut o prezentare despre baza de date creată pentru clerul Adunării care, odată finalizată, va fi accesibilă credincioşilor pe web situl Adunării. O a doua prezentare s-a referit la programul de creare a unui Buletin parohial, revoluţionar şi creator de relaţii în şi între parohii.

Miercuri 17 septembrie, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a adresat, printr-un mesaj video special, membrilor Adunării: ”Toţi Primaţii Bisericilor Ortodoxe Autocefale privesc către Adunarea dumneavoastră cu speranţă şi optimism, recunoscând cu bucurie duhovnicească şi mândrie că această Adunare este cea mai mare ca număr şi mai reprezentativă dintre Adunările Episcopale constituite ale Bisericii Ortodoxe. Acum când sunteţi întruniţi în Dallas pentru următoarele zile, nu uitaţi că… exprimaţi în mod vizibil şi tangibil unitatea şi diversitatea Bisericii noastre.” Sanctitatea Sa a adăugat: ”Scurtul nostru mesaj nu este formal şi convenţional… Vă adresăm aceste cuvinte cu convingerea că a sosit timpul ca să ne mişcăm dincolo de cuvinte spre acţiune… Suntem chemaţi să punem teoria şi teologia în practică. Suntem chemaţi să depăşim înţelegerea a ceea ce este ”al meu” şi ”al tău” în ceea ce este ”al nostru”.

Următoarea sesiune a cuprins prezentări ale directorilor celor şapte Agenţii ale Adunării: Organizaţia Internaţională de Caritate Creştin-Ortodoxă (IOCC), Centrul de Misiune Creştin-Ortodoxă (OCMC), Reţeaua Media Creştin-Ortodoxă (OCN), Frăţia Creştin-Ortodoxă (OCF), Comisia de Educaţie Creştin-Ortodoxă (OCEC), Organizaţia creştin-ortodoxă pentru închisori (OCPM), Comitetul Creştin Ortodox pentru Scouting (EOCS). Fiecare Agenţie a prezentat o perspectivă asupra istoriei, activităţilor şi problemelor. Prezentările au subliniat faptul că, prin această misiune pan-ortodoxă, Agenţiile sunt, şi au fost pentru mulţi ani, o manifestare a dragostei şi unităţii Bisericii la ”nivelul de bază”, răspunzând situaţiilor de urgenţă, ajutorându-i pe cei în nevoi, propovăduind Evanghelia, vizitându-i pe cei din închisoare şi educându-i pe tineri.

În sesiunea de după-amiază, Comitetul pentru Planificare Canonică Regională a prezentat raportul care a condus la o discuţie despre anomalia canonică a prezenţei mai multor episcopi în acelaşi oraş. Ierarhii şi-au exprimat părerile în mod constructiv şi, după o discuţie frăţească, au hotărât să continue lucrarea pentru o mai mare unitate. În pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox din primăvara lui 2016, ierarhii au reafirmat angajamentul lor pentru a pregăti una sau mai multe propuneri pentru considerarea Sinodului, aşa cum s-a cerut de către Bisericile Autocefale Ortodoxe. În acest scop, ierarhii au fost de acord să trimită propuneri Comitetului pentru Planificare Canonică Regională în următoarele şase luni pentru o rezoluţie potrivită a Adunării.

Întâlnirea Adunării s-a încheiat joi 18 septembrie 2014. Au fost publicate o Declaraţie despre Orientul Mijlociu şi un Mesaj către credincioşi.

www.doxologia.ro