Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 3 februarie, 2013

595 de ani de la trecerea la Domnul a domnitorului Mircea cel Bătrân

În ultima zi a lunii ianuarie a anului 1418 a trecut la Domnul domnitorul Mircea cel Bătrân. Slujba de pomenire va fi săvârşită duminică, 3 februarie, la ctitoria voievodală de la Cozia. Mănăstirea Cozia, Arhiepiscopia Râmnicului şi Direcţia Judeţea-nă pentru Cultură Vâlcea organizează şi un eveniment comemorativ, al cărui scop este reactualizarea rolului voievodului Mircea cel Bătrân în apărarea poporului român şi a credinţei strămoşeşti în cei 32 de ani de domnie. Bătrânul voievod a dorit să nu fie înhumat la Curtea de Argeş, unde era gropniţa înaintaşilor săi, ci „la cea mai frumoasă biserică de atunci“, ctitoria sa de la Cozia.

www.ziarullumina.ro